medivia ab

 

vår verksamhet

Snabb teknikutveckling, åldrande befolkning och en ökad privatisering inom vård och omsorg präglar nu det svenska och europeiska samhället. Samtidigt som behoven och även möjligheterna ökar, blir de ekonomiska begränsningarna allt tydligare...

Medivia är ett konsultföretag verksamt inom hälsa och medicin med tonvikt på psykisk hälsa i arbetslivet. Vi arbetar med konsultationer och utbildning för både individer och organisationer.

Vi skriver också böcker för undervisning och självhjälp. Den senaste är en helt ny  utökad upplaga av Ny i psykiatrin, en bok som använts under många år för att förmedla grundläggande kunskaper om psykiska problem. Den används på gymnasie- och folkhögskoleutbildningar inom vårdområdet och som internutbildning inom bl a hemtjänst och socialtjänst.

Vi ger också själva grundläggande kurser i psykiatri med boken som grund.
Rolf Glant, leg läkare, specialist i psykiatri