medivia ab

 

vår verksamhet

Snabb teknikutveckling, digitalisering och en åldrande befolkning präglar nu det svenska och europeiska samhället. Samtidigt som behoven och även möjligheterna ökar, blir de ekonomiska begränsningarna allt tydligare...

Medivia är ett konsultföretag verksamt inom hälsa och medicin med tonvikt på psykisk hälsa.

Vi skriver också böcker för undervisning och självhjälp. Den senaste är en helt ny  utökad upplaga av Ny i psykiatrin, en bok som använts under många år för att förmedla grundläggande kunskaper om psykiska problem. Den används på gymnasie- och folkhögskoleutbildningar inom vårdområdet och som internutbildning inom bl a hemtjänst och socialtjänst.

Rolf Glant, leg läkare, specialist i psykiatri

Helene Glant

Socionom,

leg psykoterapeut